Zorg op maat.

 

Persoonlijke verzorging

U en uw naasten hebben recht op verantwoorde zorg volgens uw en/of uw naasten d'r behoeften, wensen, normen en waarden.

Persoonlijke verzorging is meer dan wassen alleen. Het persoonlijk contact is naast de verzorging erg belangrijk. Aandacht voor u en uw situatie zorgt voor een juiste zorgverlening in uw situatie.

Samen met een klein team zorgen we er voor dat u van de juiste zorg wordt voorzien en dit naar uw wensen,normen en waarden gaat. Bij vakanties zorgen we voor een vast invalteam die ,voordat zij bij u de verzorging gaan doen, aan u voorgesteld worden.

Mocht u al een indicatie hebben dan bent u  van harte welkom bij ons. We maken dan een afspraak bij u thuis om met u te bespreken wat voor zorg u nodig heeft en maken daar afspraken over.

Heeft u persoonlijke verzorging of verpleging nodig en u heeft nog geen indicatie dan kunt u zich aanmelden bij ons via  0167-769021 of 06-19933420. Een wijkverpleegkundige komt dan kijken wat voor zorg u nodig heeft in uw thuissituatie en de indicatie aanvragen.

Voor zorg vanuit de Wlz heeft u een indicatie nodig. Deze indicatie kunt u ook zelf  aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Persoonlijke verzorging en verpleging vallen vanaf 2015 meestal onder uw zorgverzekering. Hiervoor hoeft u geen eigen bijdrage meer te betalen.

Let op

In de volgende 2 situaties betaalt u nog wel een eigen bijdrage aan het CAK:

  • Ontvangt u persoonlijke verzorging gericht op zelfredzaam zijn in de eigen leefomgeving? Bijvoorbeeld vanwege psychische problemen, een verstandelijke beperking of een zintuiglijke beperking? Dan valt deze ondersteuning onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U betaalt hiervoor nog wel een eigen bijdrage.
  • Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en ontvangt u persoonlijke verzorging en/of verpleging binnen een modulair pakket thuis of een volledig pakket thuis? Dan betaalt u een eigen bijdrage voor de Wlz.

 

Verzorging via een Persoonsgebonden budget is ook mogelijk. Ook voor deze vorm heeft u een indicatie nodig.

Heeft u nog vragen, neem dan vrijblijvend contact met mij op.